ระบบห้องเรียนสมรรถนะสูงแบบอิเล็กทรอนิกส์ (High Performance e-Classroom: SRU HiPerC)


คำชี้แจง : การเข้าสู่ระบบ

สำหรับอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สามารถเข้าใช้งานระบบ SRU HiperC ด้วยชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) เดียวกับ SRU Mail โดยกดปุ่มสีแดง (Log in with Google) ด้านขวามือ แล้วเข้าสู่ระบบในรูปแบบอีเมล์ ดังต่อไปนี้

อาจารย์ : ใช้ mail@sru.ac.th
นักศึกษา : ใช้ รหัสนักศึกษา@student.sru.ac.th


ติดต่อสอบถามปัญหาเบื้องต้นที่ คุณธีรวัฒน์ กิจงาม (teerawat.kit@sru.ac.th) | กรณีลืมอีเมล์แจ้งปัญหาที่ คุณนิธิ ลอยชูศักดิ์ (nithi@sru.ac.th)

สำหรับบุคคลทั่วไป (Guest)

บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมได้เฉพาะรายวิชาที่มี สัญลักษณ์ unlock ติดอยู่ นั่นคือ อนุญาตให้บุคคลทั่วไปเข้าศึกษาได้ นอกนั้น สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

Already have an account?